Facebook

["error","The access token could not be decrypted"]
1 year ago

4 maja Dzień Strażaka 🚨
Z okazji Dnia Strażaka pragniemy złożyć wszystkim Strażakom
słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań,
za poświęcenie w ochronie życia i mienia ... See more

1 year ago
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP

Bezpiecznej majówki życzymy wszystkim 🚨
#zostańwdomu

1 year ago
Zdjęcia z posta użytkownika OSP Cieszyn Marklowice

20:41 ALARM W OSP CIESZYN MARKLOWICE!! 🚨
Aktualizacja : Poszukiwania osoby zaginionej - odnaleziona

1 year ago
Nowe zadania strażaków PSP w obliczu koronawirusa

Kilka słów rzecznika KP PSP Cieszyn, st kpt. Michała Pokrzywy dotyczących działań funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, na terenie powiatu cieszyńskiego w związku z sytuacją ... See more

#koronawirus

1 year ago

Z okazji Świąt Wielkanocnych Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach życzy by te Święta upłynęły pod znakiem spokoju, ciepła i radości. Niech Zmartwychwstały Chrystus niesie ... See more

1 year ago

Wesołych Świąt Wielkanocnych, dużo Zdrowia życzy Prezes wraz z Zarządem oraz Druhny i Druhowie z Osp Cieszyn Marklowice 🐣🚨

« 1 of 19 »

Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok.

W dniu 2 lutego godz. 1700 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Cieszyn Marklowice za rok 2018 Przybyli licznie członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście w osobach Burmistrz Miasta Cieszyna pani Gabriela Staszkiewicz Przewodniczący Rady  Miasta Cieszyna pan Remigiusz Jankowski Prezes- ZOSP RP w Cieszynie Czesław Drobczyński,komendant   ZOSP RP Cieszyn  Grzegorz Sroczyk. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie pani Anna Paliga oraz Przewodnicząca KGW pani Róża Bielesz. Po przywitaniu zaproszonych gości ,rodziców członków drużyny młodzieżowej oraz członków OSP nastąpiła uroczysta przysięga MDP .Po przysiędze prezes Maciej Gola przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018.Po załatwieniu spraw formalnych i udzieleniu absolutorium  nastąpiło przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2019,

Sprawozdanie prezesa O.S.P Cieszyn-Marklowice Macieja Goli.

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w Cieszynie-Marklowicach

za rok 2018

Panie Prezesie, Pani Burmistrz, Szanowni Goście, Drogie Druhny, Drodzy Druhowie

Dobiegł końca trzeci rok działalności naszej jednostki pod wodzą obecnego Zarządu,

to też zgodnie z postanowieniami statutu przedkładamy sprawozdanie z działalności za

mijający okres.

W roku 2018 Zarząd działał następującym składzie:

Dh Maciej Gola – prezes

Dh Tomasz Turoń – zastępca prezesa

Dh Ryszard Raszka – naczelnik

Dh Przemysław Kabiesz – zastępca naczelnika

Dh Czesław Urbaczka – sekretarz

Dh Piotr Konieczny – skarbnik

Dh Zdzisław Gabryś – kronikarz

Dh Patryk Bocek - gospodarz

Dh Bogusław Pieczonka – członek zarządu

Zarząd przetrwał do dnia dzisiejszego w niezmiennym składzie.

W 2018 roku działała Komisja Rewizyjna w składzie:

Dh Andrzej Farana – przewodniczący

Dh Bolesław Rybka  – członek

Dh Leon Matloch – członek

W lipcu rezygnację z członkostwa w komisji Rewizyjnej złożył Dh Leon Matloch,

Zaś nowym członkiem została Dh Magdalena Staszkiewicz.

W roku sprawozdawczym  Zarząd odbył  9  posiedzeń.

Rok sprawozdawczy kończymy składem osobowym w liczbie  31 członków czynnych.

Zarząd naszej jednostki realizował swoje zadania w oparciu o uchwały Walnego Zebrania,

Statutu Związku oraz uchwał instancji nadrzędnych.

Szanowni Goście, Drogie Druhny, Drodzy Druhowie

Ubiegły rok działalności naszego Zarządu był już trzecim rokiem jego obecnej kadencji.

Mijający rok był z punktu widzenia naszej jednostki rokiem szczególnym.

Równo w połowie obecnej kadencji świętowaliśmy piękny jubileusz 90-lecia założenia Osp Cieszyn – Marklowice. 7 lipca zebraliśmy się wszyscy przed naszą remizą skąd wraz z zaproszonymi gośćmi wyruszyliśmy na mszę ekumeniczną do pobliskiego kościoła.

Po mszy na placu przed kościołem odbył się uroczysty apel strażacki gdzie zostały wręczone medale i odznaczenia naszym druhom jak i druhom z innych jednostek z terenu miasta.

Nasza jednostka została odznaczona odznaką „Zasłużona dla Województwa Śląskiego”

Warto również dodać że odznaką ‘Zasłużony dla Woj. Śląskiego „ odznaczeni zostali nasi członkowie :

Dh Leon Matloch –Złota

Dh Czesław Urbaczka - srebrna

Dh Ryszard Raszka – srebrna

Po oficjalnych obchodach wróciliśmy na teren naszej jednostki gdzie odbył się festyn strażacki, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców.

W mijającym roku tak jak w poprzednim w naszej straży działo i zmieniało się bardzo dużo.

Wokół terenu remizy został podniesiony i wyrównany teren, została posiana nowa trawa.

Odmalowane zostały sala , korytarze . Nowy kolor zyskała boazeria na sali, korytarzu i klatce schodowej, a na ścianach pojawiły się nowe lampy , które zastąpiły stare zużyte oświetlenie.

Dodatkowo na Sali położone zostały nowe panele podłogowe.

Również garaż naszej remizy został pomalowany. Przed malowaniem nie ustrzegła się także elewacja budynku wraz z rynnami. Zamontowany został nowy napis nad drzwiami remizy.

Nasza kuchnia wzbogaciła się o nowy profesjonalny wyciąg, dzięki któremu gotowanie stało się bardziej przyjemne. Należy w tym miejscu podkreślić że ta kosztowna inwestycja została w całości sfinansowana przez KGW z Marklowic.

W imieniu OSP Cn-Marklowice serdecznie dziękuje za wsparcie które otrzymujemy od Pań z KGW.

Równie wartym odnotowania jest utworzenie MDP, która przed chwilą odbyła uroczyste ślubowanie strażackie. Życzymy tym młodym strażakom by pozostali w naszych szeregach na długie lata i czerpali wiele satysfakcji z tej służby.

W minionym roku dokonaliśmy również kilku mniejszych napraw i prac porządkowych.

Wspólnie z K,G.W zorganizowaliśmy Bal Karnawałowy, braliśmy czynny udział w Święcie Ziemniaka organizowanym przez KGW.

Co również ważne wraz z mieszkańcami naszej dzielnicy zorganizowaliśmy akcję sprzątania lasu.

W 2018 roku nasza jednostka 22 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych na wynik ten składały się 7 pożarów, 13 MZ, oraz 2 alarmy fałszywe.

W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie

Ł Kabiesz, M. Gola, M. Pieczonka 8 razy, B. Pieczonka, P.Matloch, G.Gabryś, R.Raszka 7 razy, D.Chudyk, R.Czech5 razy P.Bocek 4razy,A.Farana, P.Kabiesz, S.Urbaczka 2 razy oraz P.Konieczny, R.Gabryś 1raz.

W minionym roku dzięki dotacji z MSWiA pozyskaliśmy jeden mundur bojowy, a dzięki dotacji z MS wzbogaciliśmy się o defibrylator , nosze podbierakowe oraz deskę pediatryczną.Posiadamy w swoich szeregach druhów, którzy ukończyli  Kurs KPP, a teraz posiadamy również profesjonalny sprzęt ratownictwa medycznego.Ponadto ze środków miejskich pozyskaliśmy kolejny mundur bojowy ,pasy bojowe , latarkę , linkę strażacką.Z własnych środków zakupiliśmy dwa mundury wyjściowe.Cieszymy się z każdego nowego wyposażenia które pozyskujemy.Z każdym rokiem chcemy być lepszą i lepiej wyposażona jednostką.Jak co roku tak i w tym 2018 braliśmy udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Po raz drugi z rzędu zdobyliśmy pierwsze miejsce, które chcemy utrzymać również w tegorocznych zawodach oraz zająć jak najwyższe miejsce w zawodach na szczeblu powiatowym.

Jeśli chodzi o działalność kulturalną to corocznie bierzemy udział w obchodach Dnia Strażaka, uroczystościach państwowych, uroczystościach jubileuszowych miasta Cieszyna , oraz sąsiednich jednostek OSP. Bierzemy również czynny udział w czasie trwania WOŚP.

Remiza naszej straży udostępniana jest do organizacji imprez typu wesela, komunie, zabawy sylwestrowe , andrzejkowe.

Z dużym zaangażowaniem naszych druhów spotyka się co roku zimowa akcja roznoszenia kalendarzy do wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy, która zawsze przynosi pewne zyski, a gromadzone w ten sposób środki służą do realizacji zadań statutowych, podobnie jak dochody z wyżej wymienionych imprez.

Zapewniamy naszym druhom i młodzieży fachową prasę w postaci prenumeraty czasopisma „Strażak”.

Staramy się utrzymywać estetyczny wygląd strażnicy i jej otoczenia.

W czasie świąt państwowych i strażackich dbamy o należyte wyeksponowanie flagi państwowej i związkowej.

Z roku na rok zwiększa się ilość wynajęć naszej sali na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.

Jesteśmy bardzo aktywni w mediach społecznościowych typu Facebook. Nasz profil śledzi coraz więcej osób, a oprócz informacji i zdjęć z życia naszej jednostki, umieszczane są również ważne informacje , ogłoszenia ,alarmy pogodowe i tym podobne.

SZANOWNI DRUHOWIE

To co w okresie sprawozdawczym udało nam się zrobić na rzecz rozwoju i umacniania naszej jednostki zawdzięczamy zaangażowaniu i pracy większości naszych druhów. Ta chwalebna postawa na rzecz służenia w potrzebie drugiemu człowiekowi godna jest popularyzowania i gorących słów podziękowania. Przede wszystkim dziękuje druhom którzy udzielali się społecznie na rzecz naszej jednostki. Na wyróżnienie zasłużyli druhowie : A. Farana, G. Gabryś, P.Bocek.

Dziękuje również członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem naszych przełożonych tj. Zarządowi Miejskiemu za udzieloną pomoc materialną , finansową oraz merytoryczną.

Dziękuje również Komendzie Powiatowej PSP za pomoc w zakresie szkoleń członków OSP, oraz za pomoc związaną z dotacją z MSWiA.

Dziękuje serdecznie władzom samorządowym miasta Cieszyna, Pani Burmistrz za przyznane środki finansowe na rzecz zapewnienia gotowości bojowej.

Dziękuję również Radzie Miejskiej za wszelką okazaną pomoc

Dziękuje Przewodniczącej MCZK Pani Annie Paliga -Raszka za współpracę i pomoc.

Dziękuje sponsorom którzy w jakikolwiek sposób wspierają naszą organizację a także mieszkańcom naszej  dzielnicy, których wsparcie szczególnie widoczne jest w czasie akcji „kalendarzowej”.

Dziękuje serdecznie Kołu Gospodyń Wiejskich działającemu w dzielnicy Marklowice. Bardzo cieszy mnie udana współpraca. Naprawdę cenimy sobie Waszą pomoc i zaangażowanie. Ciepły posiłek na Walnym zebraniu od lat przygotowywany jest przez Panie z Koła. Gorące podziękowania składam na ręce Pani Prezes Róży Bielesz .

Mam nadzieje że dalsza współpraca z władzami miasta, radnymi , oraz innymi organizacjami będzie nadal przebiegać tak pomyślnie jak do tej pory.

Serdecznie dziękuję za uwagę.

Zebranie Walne 2019 roku

Zarząd OSP Cieszyn-Marklowice zaprasza członków  na  zebranie sprawozdawcze(walne) które odbędzie się dnia 2 luty 2019 roku o godz. 17 przy ulicy Zagrodowej 2

Obchody 90 lat OSP Cieszyn-Marklowice

W dniu 7 lipca 2018 r.Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn-Marklowice świętowała jubileusz 90 -lecia powstania jednostki .Po zbiórce jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i gości  przy strażnicy na czele z orkiestrą dętą pod batutą pana Przywary nastąpił uroczysty przemarsz do Kościoła pw. św. Jana Sankandra. W kościele zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne w intencji strażaków..Słowem Bożym służyli Ks. dr Karol Mozor oraz Ks. Janusz Sikora.     Na placu kościelnym odbył się apel strażacki, podczas którego nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i złożenie raportu  .Prezes OSP Cieszyn Marklowice Dh. Maciej Gola przywitał zaproszonych gości oraz jednostki OSP i przedstawił krótki rys historyczny naszej jednostki.

W trakcie uroczystego apelu z okazji 90 -lecia  OSP członek Oddziału Wojewódzkiego OSP RP druh  Krzysztof Czakon w asyście Prezesa  Zarządu Oddziału Miejskiego  OSP w Cieszynie Czesława Drabczyński wręczył druhom naszej jednostki medale i odznaki: Medale,, Za Zasługi Dla Pożarnictwa”                                           Srebrne: Dh Przemysław Kabiesz, Dh Jan Turoń                    Brązowy: Dh. Andrzej Farana                                                      Odznakę ,,Strażak Wzorowy” Otrzymali :Dh Patryk Bocek, Dh.  Grzegorz   Gabryś, Dh. Tadeusz Stańczyk. W trakcie tej uroczystości   wręczono także druhnom i druhom z innych jednostek OSP z miasta Cieszyna . Następnie wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego pani Sylwia Cieślar wręczyła przyznane przez Sejmik Śląski  Odznaki Honorowe ,,Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” ,                                                Złotą odznakę otrzymali: Jednostka OSP w Cieszynie Marklowicach, Dh. Czesław Drobczyński  z OSP C-n Pastwiska , Dh.Leon Matloch z OSP C-n Marklowice . Srebrną odznakę otrzymali: Dh .Paweł Przybyło z OSP C-n Bobrek,  Dh.Ryszard Raszka z OSP C-n Marklowice ,Dh. Czesław Urbaczka z OSP C-n Marklowice. Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego  OSP w Cieszynie Czesław  Drobczyński w asyście Pawła  Przybyło wręczyli odznaczenia  ,,Za wysługę lat ‘najstarszym druhom naszej jednostki OSP  : Dh Bolesław Rybka -50 lat, Dh Leon Matloch -45 lat, Dh Bronisław Stojak -40 lat Dh Paweł Turoń – 40 lat, Dh Zdzisław Gabryś -35 lat ,Dh Ryszard Raszka -  35 lat,  Dh Czesław Urbaczka – 35 lat Tego dnia nie zabrakło również przemówień okolicznościowych. Obchodzącym jubileusz gratulacje oraz podziękowania za ofiarną służbę złożyli : członek Oddziału Wojewódzkiego OSP RP druh  Krzysztof Czakon ,Burmistrz Cieszyna pan Ryszard Macura, Przewodnicząca Rady Miasta Cieszyna pani Gabriela Staszkiewicz .W  imieniu komendanta Państwowej Straży Pożarnej Kapitan Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie Marek Szalbot, oraz Prezes  Zarządu Oddziału Miejskiego  OSP w Cieszynie Czesław Drabczyński .Po zakończeniu uroczystości i uformowaniu szyku udano się do strażnicy gdzie odbył się festyn strażacki. Zdjęcia z obchodów 90- lecia  OSP Cieszyn –Marklowice można oglądać na stronie; http://www.cieszyn.pl/?p=articlesShow&iArticle=10149  

Jubileusz 90-lat OSP Cieszyn-Marklowice

Zawody 2018 rok 1 miejsce OSP Cieszyn -Marklowice

Dnia 23-06-2018 r. Odbyły się Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze na obiekcie sportowym w Goleszowie.  Nasza jednostka zajęła I MIEJSCE na Miejskich Zawodach Sportowo Pożarniczych drugi raz z rzędu.Gratulacje

Jubileusz 90-lecia OSP Cieszyn-Marklowice

Obchody 90 - lecia założenia OSP Cieszyn Marklowice. Program jubileuszu:
  • 13:15-  Zbiórka przy OSP Cieszyn-Marklowice
  • 13:30 – Przemarsz do Kościoła pw. św. Jana Sarkandra.
  • 14:00 – Msza Ekumeniczna w Kościele pw. św. Jana Sarkandra.
  • 15:00 – Uroczysty apel strażacki .
  • 16:30 – Pokaz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Zapraszamy na festyn strażacki – wstęp wolny, bufet obficie zaopatrzony, domowe wypieki Koła Gospodyń Wiejskich, lane piwo, grill.

Obchody Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja delegacja naszej jednostki OSP Cieszyn-Marklowice wzięła udział w obchodach Konstytucji  3 Maja na Cieszyńskim Rynku. Po odśpiewanie hymnu państwowego  okolicznościowe przemówienie Przewodniczącej Rady Miejskiej Cieszyna Pani Gabrieli Staszkiewicz. Następnie nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje pod tablicą pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego . Następnie przemarsz pod Pomnik  Legionistów – złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz pod tablicą pamiątkową Józefa Piłsudskiego - ul. Głęboka  

Zebranie Walne 2018 r.

W dniu 17 lutego godz. 1700 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Cieszyn Marklowice za rok 2017. Przybyli licznie członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście w osobach Przewodnicząca Rady  Miasta Cieszyna pani Gabriela Staszkiewicz .Wiceprezes- ZOSP RP w Cieszynie Paweł Przybyło,komendant   ZOSP RP Cieszyn  Grzegorz Sroczyk. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie pani Anna Staniek-Pocha oraz Przewodnicząca KGW pani Róża Bielesz. Prezes Maciej Gola przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017.Po załatwieniu spraw formalnych i udzieleniu absolutorium głos zabrali zaproszeni goście.Po uchwaleniu planu pracy na rok 2018 nastąpiła ceremonia odznaczenia zasłużonych druhów odznaką za wysługę lat.
  • 25 lat -Piotr Konieczny, Bogdan Pieczonka,  Kazimierz Bielesz .
  • 20 lat -Łukasz Kabiesz, Przemysław Kabiesz, Jan Turoń, Tomasz  Turoń
  • 15 lat -Jerzy Czudek, Andrzej Farana, Maciej Gola, Paweł Matloch, Sławomir Urbaczka.
  • 10 lat-Ryszard Gabryś, Tadeusz Stańczyk
  • 5 lat-Patryk Bocek, Dawid Chudyk, Grzegorz Gabryś.
 

Zebranie Walne 2018 roku Jubileuszowym 90 lat.

Zarząd OSP Cieszyn-Marklowice zaprasza członków oraz sympatyków na uroczyste zebranie sprawozdawcze(walne) które odbędzie się dnia 17 luty 2018 roku o godz. 17 przy ulicy Zagrodowej 2