Jubileusz 90-lecia OSP Cieszyn-Marklowice

Obchody 90 - lecia założenia OSP Cieszyn Marklowice. Program jubileuszu:
  • 13:15-  Zbiórka przy OSP Cieszyn-Marklowice
  • 13:30 – Przemarsz do Kościoła pw. św. Jana Sarkandra.
  • 14:00 – Msza Ekumeniczna w Kościele pw. św. Jana Sarkandra.
  • 15:00 – Uroczysty apel strażacki .
  • 16:30 – Pokaz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Zapraszamy na festyn strażacki – wstęp wolny, bufet obficie zaopatrzony, domowe wypieki Koła Gospodyń Wiejskich, lane piwo, grill.

Obchody Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja delegacja naszej jednostki OSP Cieszyn-Marklowice wzięła udział w obchodach Konstytucji  3 Maja na Cieszyńskim Rynku. Po odśpiewanie hymnu państwowego  okolicznościowe przemówienie Przewodniczącej Rady Miejskiej Cieszyna Pani Gabrieli Staszkiewicz. Następnie nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje pod tablicą pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego . Następnie przemarsz pod Pomnik  Legionistów – złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz pod tablicą pamiątkową Józefa Piłsudskiego - ul. Głęboka  

Zebranie Walne 2018 r.

W dniu 17 lutego godz. 1700 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Cieszyn Marklowice za rok 2017. Przybyli licznie członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście w osobach Przewodnicząca Rady  Miasta Cieszyna pani Gabriela Staszkiewicz .Wiceprezes- ZOSP RP w Cieszynie Paweł Przybyło,komendant   ZOSP RP Cieszyn  Grzegorz Sroczyk. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie pani Anna Staniek-Pocha oraz Przewodnicząca KGW pani Róża Bielesz. Prezes Maciej Gola przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017.Po załatwieniu spraw formalnych i udzieleniu absolutorium głos zabrali zaproszeni goście.Po uchwaleniu planu pracy na rok 2018 nastąpiła ceremonia odznaczenia zasłużonych druhów odznaką za wysługę lat.
  • 25 lat -Piotr Konieczny, Bogdan Pieczonka,  Kazimierz Bielesz .
  • 20 lat -Łukasz Kabiesz, Przemysław Kabiesz, Jan Turoń, Tomasz  Turoń
  • 15 lat -Jerzy Czudek, Andrzej Farana, Maciej Gola, Paweł Matloch, Sławomir Urbaczka.
  • 10 lat-Ryszard Gabryś, Tadeusz Stańczyk
  • 5 lat-Patryk Bocek, Dawid Chudyk, Grzegorz Gabryś.
 

Zebranie Walne 2018 roku Jubileuszowym 90 lat.

Zarząd OSP Cieszyn-Marklowice zaprasza członków oraz sympatyków na uroczyste zebranie sprawozdawcze(walne) które odbędzie się dnia 17 luty 2018 roku o godz. 17 przy ulicy Zagrodowej 2

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Skoczowie

Nasza jednostka OSP Cieszyn- Marklowice wzięła udział w powiatowych zawodach sportowo -pożarniczych w Skoczowie i zajęła miejsce w drugiej dziesiątce.Gratulacje.
  Dnia 9.09.2017r. Odbyły się Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Cieszynie.  Nasza jednostka zajęła I MIEJSCE na Miejskich Zawodach Sportowo Pożarniczych oraz zdobyła Puchar Komendanta Miejskiego OSP za najlepszy czas w ćwiczeniu bojowym. Jedziemy na Zawody na szczeblu powiatowym. Zawody odbędą się w Skoczowie. .   Zawody 3 2017Zawody 12017Zawody 2017Zawody 4 2017Zawody 5 2017Zawody 2 2017

Otwarcie placu zabaw

12 sierpnia 2017 r. Oficjalne otwarcie Placu Zabaw dla dzieci wybudowanego z ramach budżetu obywatelskiego przy naszej jednostce OSP . Kopia (2) plac zabaw

Nowy Zarząd w OSP Cieszyn-Marklowice.

W wyniku wyborów wybrany został nowy Zarząd w OSP Cieszyn-Marklowice w składzie: Prezes: Maciej Gola Wiceprezes: Tomasz Turoń Naczelnik: Ryszard Raszka Z-ca Naczelnika: Przemysław Kabiesz Sekretarz: Czesław Urbaczka Skarbnik: Piotr Konieczny Gospodarz: Dawid Chudyk Kronikarz: Zdzisław Gabryś Członek Zarządu: Bogusław Pieczonka . Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący : Andrzej Farana Sekretarz: Bolesław Rybka Członek: Leon Matloch

Walne 27-02-2016 r.

W dniu 27.02.2016 o godz. 16:00 w naszej jednostce rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Dh Prezes Tomasz Turoń przedstawił dokonania Zarządu OSP w ostatnim roku jak i w mijającej kadencji. Do najważniejszych sukcesów zaliczył pozyskanie fabrycznie nowego wozu bojowego marki Iveco, powstanie nowej kuchni wraz z zakupem najnowocześniejszego profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego, wymianę drzwi wejściowych, okien w pomieszczeniach garażowych, zaadaptowanie pomieszczeń na biuro zarządu oraz szatnię dla druhów, zakup garażu blaszanego, założenie strony internetowej oraz zaistnienie w mediach społecznościowych, pozyskanie wysokowydajnej pompy. Ostatni rok był dużo bardziej spokojny, pozyskaliśmy lekki wóz bojowy marki Lublin oraz w czynie społecznym wybudowaliśmy płot. Jak podkreślił Prezes te wszystkie sukcesy zawdzięczamy ciężkiej pracy całego zarządu, druhów jednostki ale także wzorowej współpracy z władzami miasta oraz Zarządem Miejskim ZOSP RP. Na uwagę zasługuje też fakt świetnej współpracy naszej jednostki z Kołem Gospodyń Wiejskich w Cieszynie -Marklowicach. Pozdrawiamy Wszystkich Członków i  Sympatyków Straży! Przemówienie Prezesa OSP Tomasza Turonia Sprawozdanie z działalności Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Marklowicach za rok 2015 oraz minioną kadencję Czytaj dalej...

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016 r.

Zarząd OSP Cieszyn-Marklowice zaprasza członków oraz sympatyków na zebranie sprawozdawczo -wyborcze które odbędzie się  dnia 27 luty 2016 roku o godz. 16 przy ulicy Zagrodowej 2