Archiwum kategorii ‘Informacje’

Zebranie Walne 2018 r.

W dniu 17 lutego godz. 1700 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Cieszyn Marklowice za rok 2017. Przybyli licznie członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście w osobach Przewodnicząca Rady  Miasta Cieszyna pani Gabriela Staszkiewicz .Wiceprezes- ZOSP RP w Cieszynie Paweł Przybyło,komendant   ZOSP RP Cieszyn  Grzegorz Sroczyk. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie pani Anna Staniek-Pocha oraz Przewodnicząca KGW pani Róża Bielesz. Prezes Maciej Gola przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017.Po załatwieniu spraw formalnych i udzieleniu absolutorium głos zabrali zaproszeni goście.Po uchwaleniu planu pracy na rok 2018 nastąpiła ceremonia odznaczenia zasłużonych druhów odznaką za wysługę lat.
  • 25 lat -Piotr Konieczny, Bogdan Pieczonka,  Kazimierz Bielesz .
  • 20 lat -Łukasz Kabiesz, Przemysław Kabiesz, Jan Turoń, Tomasz  Turoń
  • 15 lat -Jerzy Czudek, Andrzej Farana, Maciej Gola, Paweł Matloch, Sławomir Urbaczka.
  • 10 lat-Ryszard Gabryś, Tadeusz Stańczyk
  • 5 lat-Patryk Bocek, Dawid Chudyk, Grzegorz Gabryś.
 

Zebranie Walne 2018 roku Jubileuszowym 90 lat.

Zarząd OSP Cieszyn-Marklowice zaprasza członków oraz sympatyków na uroczyste zebranie sprawozdawcze(walne) które odbędzie się dnia 17 luty 2018 roku o godz. 17 przy ulicy Zagrodowej 2

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Skoczowie

Nasza jednostka OSP Cieszyn- Marklowice wzięła udział w powiatowych zawodach sportowo -pożarniczych w Skoczowie i zajęła miejsce w drugiej dziesiątce.Gratulacje.
  Dnia 9.09.2017r. Odbyły się Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Cieszynie.  Nasza jednostka zajęła I MIEJSCE na Miejskich Zawodach Sportowo Pożarniczych oraz zdobyła Puchar Komendanta Miejskiego OSP za najlepszy czas w ćwiczeniu bojowym. Jedziemy na Zawody na szczeblu powiatowym. Zawody odbędą się w Skoczowie. .   Zawody 3 2017Zawody 12017Zawody 2017Zawody 4 2017Zawody 5 2017Zawody 2 2017

Otwarcie placu zabaw

12 sierpnia 2017 r. Oficjalne otwarcie Placu Zabaw dla dzieci wybudowanego z ramach budżetu obywatelskiego przy naszej jednostce OSP . Kopia (2) plac zabaw

Nowy Zarząd w OSP Cieszyn-Marklowice.

W wyniku wyborów wybrany został nowy Zarząd w OSP Cieszyn-Marklowice w składzie: Prezes: Maciej Gola Wiceprezes: Tomasz Turoń Naczelnik: Ryszard Raszka Z-ca Naczelnika: Przemysław Kabiesz Sekretarz: Czesław Urbaczka Skarbnik: Piotr Konieczny Gospodarz: Dawid Chudyk Kronikarz: Zdzisław Gabryś Członek Zarządu: Bogusław Pieczonka . Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący : Andrzej Farana Sekretarz: Bolesław Rybka Członek: Leon Matloch

Walne 27-02-2016 r.

W dniu 27.02.2016 o godz. 16:00 w naszej jednostce rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Dh Prezes Tomasz Turoń przedstawił dokonania Zarządu OSP w ostatnim roku jak i w mijającej kadencji. Do najważniejszych sukcesów zaliczył pozyskanie fabrycznie nowego wozu bojowego marki Iveco, powstanie nowej kuchni wraz z zakupem najnowocześniejszego profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego, wymianę drzwi wejściowych, okien w pomieszczeniach garażowych, zaadaptowanie pomieszczeń na biuro zarządu oraz szatnię dla druhów, zakup garażu blaszanego, założenie strony internetowej oraz zaistnienie w mediach społecznościowych, pozyskanie wysokowydajnej pompy. Ostatni rok był dużo bardziej spokojny, pozyskaliśmy lekki wóz bojowy marki Lublin oraz w czynie społecznym wybudowaliśmy płot. Jak podkreślił Prezes te wszystkie sukcesy zawdzięczamy ciężkiej pracy całego zarządu, druhów jednostki ale także wzorowej współpracy z władzami miasta oraz Zarządem Miejskim ZOSP RP. Na uwagę zasługuje też fakt świetnej współpracy naszej jednostki z Kołem Gospodyń Wiejskich w Cieszynie -Marklowicach. Pozdrawiamy Wszystkich Członków i  Sympatyków Straży! Przemówienie Prezesa OSP Tomasza Turonia Sprawozdanie z działalności Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Marklowicach za rok 2015 oraz minioną kadencję Czytaj dalej...

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016 r.

Zarząd OSP Cieszyn-Marklowice zaprasza członków oraz sympatyków na zebranie sprawozdawczo -wyborcze które odbędzie się  dnia 27 luty 2016 roku o godz. 16 przy ulicy Zagrodowej 2

Zawody sportowo-pożarnicze Cieszyn 2015 rok

W dniu 5-09-2015 roku odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP miasta Cieszyna. 1 miejsce zdobyła OSP Cieszyn-Bobrek.2 miejsce OSP Cieszyn-Mnisztwo .3 miejsce OSP Cieszyn-Marklowice. Następne miejsca OSP Cieszyn-Krasna,OSP Cieszyn- Boguszowice,OSP Cieszyn-Pawtwiska. Na zawodach rejonowych nasze miasto będą reprezentować jednostki OSP Cieszyn-Bobrek,OSP Cieszyn-Mnisztwo.    

Most wodny 2015 rok.

W dniu 17 lipca 2015 r jednostki straży z miasta Cieszyna oraz z Czeskiego Cieszyna uczestniczyły w uroczystości upamiętniającą 45  rocznicę  tragicznie zmarłych  strażaków w czasie powodzi. Na ich cześć organizowany jest" Most Wodny"