Archiwum dnia 4 marca 2016

Nowy Zarząd w OSP Cieszyn-Marklowice.

W wyniku wyborów wybrany został nowy Zarząd w OSP Cieszyn-Marklowice w składzie:
Prezes: Maciej Gola
Wiceprezes: Tomasz Turoń
Naczelnik: Ryszard Raszka
Z-ca Naczelnika: Przemysław Kabiesz
Sekretarz: Czesław Urbaczka
Skarbnik: Piotr Konieczny
Gospodarz: Dawid Chudyk
Kronikarz: Zdzisław Gabryś
Członek Zarządu: Bogusław Pieczonka

.
Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący : Andrzej Farana
Sekretarz: Bolesław Rybka
Członek: Leon Matloch

Walne 27-02-2016 r.

W dniu 27.02.2016 o godz. 16:00 w naszej jednostce rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Dh Prezes Tomasz Turoń przedstawił dokonania Zarządu OSP w ostatnim roku jak i w mijającej kadencji.
Do najważniejszych sukcesów zaliczył pozyskanie fabrycznie nowego wozu bojowego marki Iveco, powstanie
nowej kuchni wraz z zakupem najnowocześniejszego profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego, wymianę drzwi
wejściowych, okien w pomieszczeniach garażowych, zaadaptowanie pomieszczeń na biuro zarządu oraz szatnię dla druhów,
zakup garażu blaszanego, założenie strony internetowej oraz zaistnienie w mediach społecznościowych, pozyskanie wysokowydajnej pompy. Ostatni rok był dużo bardziej spokojny, pozyskaliśmy lekki wóz bojowy marki Lublin oraz w czynie społecznym wybudowaliśmy płot.

Jak podkreślił Prezes te wszystkie sukcesy zawdzięczamy ciężkiej pracy całego zarządu, druhów jednostki ale także wzorowej współpracy z władzami miasta oraz Zarządem Miejskim ZOSP RP.

Na uwagę zasługuje też fakt świetnej współpracy naszej jednostki z Kołem Gospodyń Wiejskich w Cieszynie -Marklowicach.

Pozdrawiamy Wszystkich Członków i  Sympatyków Straży!

Przemówienie Prezesa OSP Tomasza Turonia

Sprawozdanie z działalności Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Cieszynie-Marklowicach za rok 2015 oraz minioną kadencję

Czytaj dalej…