Walne zebranie 2015 r.

W dniu 28.02.2015 w naszej jednostce odbyło się przedostatnie w tej kadencji Walne Zebranie Sprawozdawcze. O wyznaczonej godzinie w sali naszej remizy tłumnie stawili się druhowie aby wspólnie wysłuchać sprawozdań Zarządu z działalności za miniony okres tj. rok 2014 oraz planów na rok bieżący. Zarząd jednostki reprezentowany w sprawozdaniu przez dh Prezesa Tomasza Turonia zaliczył ubiegły rok do najlepszych w historii OSP w Cieszynie-Marklowicach. Największy sukces to pozyskanie fabrycznie nowego średniego wozu bojowego marki IVECO, w ramach Unijnego Projektu " Strażacy bez granic - Hasici bez Hranic" realizowanego wspólnie z jednostkami z Republiki Czeskiej. Tym samym udało nam się nawiązać współpracę z czeskimi jednostkami SDH Chotebuz oraz SDH Zpupna Lhota Podobora. Nasi czescy przyjaciele przybyli na Walne Zebranie pod przewodnictwem Starosty Gminy Chotebuz Pana Martina Pinkasa. Stronę polską reprezentowali zaproszeni goście Burmistrz Miasta Cieszyna - Ryszard Macura Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Cieszynie - dh Czesław Drobczyński Komendant Miejski ZOSP RP w Cieszynie - dh Grzegorz Sroczyk Radna Rady Miejskiej Miasta Cieszyna - Gabriela Staszkiewicz V-ce Prezes Zarządu KGW w Cieszynie-Marklowicach - Róża Bielesz Wyjątkowości naszemu zebraniu nadał też fakt przyjęcia w szeregi braci strażackiej nowej członkini naszej jednostki - dh Martyny Pieczonki. Prezes Tomasz Turoń wyraził nadzieję, że to właśnie od Pani Martyny zacznie się budowanie kobiecej drużyny pożarniczej w OSP Cieszynie-Marklowicach. Na zebraniu był także poruszany problem niedziałającego systemu powiadamiania, dzięki któremu strażacy mogą wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych. Po burzliwej dyskusji Pan Burmistrz jak i Pani Radna oraz Pan Prezes Drobczyński zapewnili nas o chęci zajęcia się tą sprawą i szybkim zdiagnozowaniu problemu. Wszystkim Gościom i druhom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Komentowanie wyłączone.