Walne 27-02-2016 r.

W dniu 27.02.2016 o godz. 16:00 w naszej jednostce rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Dh Prezes Tomasz Turoń przedstawił dokonania Zarządu OSP w ostatnim roku jak i w mijającej kadencji. Do najważniejszych sukcesów zaliczył pozyskanie fabrycznie nowego wozu bojowego marki Iveco, powstanie nowej kuchni wraz z zakupem najnowocześniejszego profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego, wymianę drzwi wejściowych, okien w pomieszczeniach garażowych, zaadaptowanie pomieszczeń na biuro zarządu oraz szatnię dla druhów, zakup garażu blaszanego, założenie strony internetowej oraz zaistnienie w mediach społecznościowych, pozyskanie wysokowydajnej pompy. Ostatni rok był dużo bardziej spokojny, pozyskaliśmy lekki wóz bojowy marki Lublin oraz w czynie społecznym wybudowaliśmy płot. Jak podkreślił Prezes te wszystkie sukcesy zawdzięczamy ciężkiej pracy całego zarządu, druhów jednostki ale także wzorowej współpracy z władzami miasta oraz Zarządem Miejskim ZOSP RP. Na uwagę zasługuje też fakt świetnej współpracy naszej jednostki z Kołem Gospodyń Wiejskich w Cieszynie -Marklowicach. Pozdrawiamy Wszystkich Członków i  Sympatyków Straży! Przemówienie Prezesa OSP Tomasza Turonia Sprawozdanie z działalności Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Marklowicach za rok 2015 oraz minioną kadencję Panie Prezesie, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście, Droga Druhno, Drodzy Druhowie Dobiegł końca ostatni piąty już rok działalności naszej jednostki pod wodzą obecnego Zarządu, to też zgodnie z postanowieniami statutu przedkładamy sprawozdanie z działalności za mijający okres. W roku 2011 podczas Walnego Zebrania wybrany został Zarząd, który w roku 2015 działał w niezmiennym następującym składzie: Dh Tomasz Turoń – prezes Dh Bogusław Pieczonka – zastępca prezesa Dh Ryszard Raszka – naczelnik Dh Przemysław Kabiesz – zastępca naczelnika Dh Czesław Urbaczka – sekretarz Dh Leon Matloch – skarbnik Dh Zdzisław Gabryś – kronikarz Dh Mariusz Giecek - gospodarz Dh Piotr Konieczny – członek zarządu Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: Dh Józef Kwiczala – przewodniczący Dh Bolesław Rybka – członek Dh Wojciech Kiełpikowski – członek Zarząd jak i Komisja Rewizyjna przetrwały do dnia dzisiejszego w niezmiennym składzie. W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 12 posiedzeń. Rok sprawozdawczy kończymy składem osobowym w liczbie 35 członków czynnych. Zarząd naszej jednostki realizował swoje zadania w oparciu o uchwały Walnego Zebrania, Statutu Związku oraz uchwał instancji nadrzędnych. Szanowni Goście, Drodzy Druhowie Ubiegły rok działalności naszej jednostki możemy uznać za bardzo udany ale i zarazem spokojny, ponieważ większość z bardzo ambitnych planów jakie założyliśmy sobie na całą kadencję udało nam się zrealizować z sukcesem już w poprzednich czterech latach tejże kadencji. O sukcesach tych i zrealizowanych planach powiem w drugiej części mojego sprawozdania dotyczącej podsumowania mijającej kadencji. Wracając do tego co udało nam się poczynić w roku ubiegłym to przede wszystkim sfinalizowanie wymiany wozów bojowych z OSP Krasna. I przypomnę tu, że w ramach programu zarządu miejskiego dotyczącego równomiernego rozmieszczenia sił reagowania przeciwpożarowego nasz stary samochód Volvo został przekazany do OSP Krasna, a do naszej jednostki trafił lekki wóz bojowy Lublin. Udało nam się także w czynie społecznym i przy pomocy naszego sąsiada Pana Artura Hruszki zbudować płot rozdzielający nasze działki. W związku z tym że kończy się kadencja obecnego zarządu chciałbym przypomnieć naszym gościom oraz Wam wszystkim to co udało nam się osiągnąć w czasie tej mijającej kadencji. Zrobię to szybko żeby nie zanudzać. - zakup garażu blaszanego do celów magazynowych, skład znajdują tam stoły i ławy - założenie strony internetowej www.osp.cieszyn.pl choć minęło już od tego działania tyle lat to wciąż możemy się chwalić że posiadamy własną stronę jako jedna z nielicznych w Powiecie Cieszyńskim - adaptacja nowego biura zarządu oraz szatni dla druhów z podziału bojowego - nieodpłatne pozyskanie mebli do biura oraz szatni z Urzędu Celnego - sprzedaż działki umożliwiająca niezależność finansową jednostki - przekazanie wozu bojowego Tatra Skuteng do muzeum Tatry w Czeskich Koprzywnicach tam nasz wóz z oznaczeniami OSP C-M znalazł miejsce w stałej ekspozycji - nowa kuchnia, dzięki sprzedaży działki mogliśmy zainwestować w adaptację pomieszczenia na nową kuchnię z magazynem wraz z najwyższej jakości sprzętem gaztronomicznym - wymiana drzwi wejściowych do budynku remizy oraz trzech okien w garażu - zaistnienie jednostki w mediach społecznościowych moderowane przez druhnę Martynę Pieczonkę - wspomniany wcześniej płot - pozyskanie wysokowydajnej pompy spalinowej marki Rossenbauer - i na koniec przysłowiowa wisienka na torcie czyli szczęśliwe dla naszej jednostki zakończenie programu unijnego „Strażacy bez granic – Hasici bez hranic w ramach którego pozyskaliśmy najnowocześniejszy w sojej klasie wóz bojowy marki Iveco. Udało się to zrobić po 7 latach naprawdę usilnych starań. I to głównie dzięki temu ubiegłą kadencja należała do wyjątkowych w historii naszej jednostki w Cieszynie – Marklowicach, ponieważ jest to pierwszy nowy wóz bojowy jaki nasza jednostka pozyskała. Dzięki takiemu sprzętowi nasi druhowie mogą jeszcze lepiej działać i pełniej się szkolić, bowiem mogą korzystać z najnowocześniejszych zdobyczy techniki przeciwpożarowej. Od razu chciałbym tu wyrazić słowa największego uznania dla byłego prezesa Zarządu Miejskiego druha Kazimierza Bogacza, który rozpoczął działania w kierunku pozyskania tego wozu oraz Obecnego Prezesa druha Czesława Drobczyńskiego i Władzom Miasta Cieszyna za doprowadzenie ich do szczęśliwego finału. Jeśli chodzi o działalność kulturalną, to corocznie bierzemy udział w obchodach Dnia Strażaka, uroczystościach państwowych, uroczystościach jubileuszowych miasta Cieszyna oraz sąsiednich jednostek OSP. Remiza naszej straży jest oczywiście udostępniana do organizacji imprez okolicznościowych typu, wesela, komunie, zabawy sylwestrowe, andrzejkowe. Z dużym zaangażowaniem naszych druhów spotyka się co roku zimowa akcja roznoszenia kalendarzy do wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy, która zawsze przynosi pewne zyski, a gromadzone tą drogą dochody służą realizacji zadań statutowych podobnie jak dochody z wyżej wymienionych imprez. Z dumą mogę także podkreślić, iż od ubiegłego roku zarząd naszej jednostki postanowił wspierać Teatr Dobrego Słowa – jest to projekt mający na celu popularyzowanie dobrych postaw i zachowań wśród dzieci. Zapewniamy także naszym druhom i młodzieży fachową prasę w postaci prenumeraty czasopisma „STRAŻAK”. Staramy się utrzymywać estetyczny wygląd strażnicy i jej otoczenia. W czasie świąt państwowych i strażackich dbamy o należyte wyeksponowanie flagi państwowej oraz związkowej. Zaangażowaliśmy się także w popularyzację wiedzy pożarniczej dokształcając młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, a w ramach jubileuszu i pikniku rodzinnego nasi druhowie zrobili pokaz akcji ratowniczej na terenie Szkoły Alternatywnej w Cieszynie, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem ze strony nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Podczas pokazu przybliżyliśmy techniki gaszenia pożarów wewnątrz budynków, nowości techniczne na przykładzie naszego wozu bojowego Iveco. Także w zawodach sportowo pożarniczych udało nam się znaleźć właściwy rytm i w ubiegłorocznych zawodach stanąć na podium, za co bardzo dziękuję tym druhom którzy przyczynili się do tego sukcesu. Jest mi bardzo miło poinformować, że dzięki udziałowi w Projekcie Unijnym Strażacy bez granic – Hasici bez hranic podjęliśmy współpracę z jednostkami z Republiki Czeskiej. Są to jednostki SDH Chotěbuz i SDH Zpupná Lhota-Podobora. Te właśnie jednostki wraz z OSP Cieszyn-Bobrek i OSP Cieszyn – Marklowice stały się beneficjentami projektu i otrzymały nowe wozy bojowe. Mam nadzieję, że będzie to początek naszej owocnej współpracy. Moi Drodzy, patrząc na ubiegłą kadencję jako Prezes Zarządu, to mogę śmiało powiedzieć, że była to kadencja obfitująca w wiele sukcesów, miłych niespodzianek, wzorowej współpracy naszej jednostki z Zarządem Miejskim OSP, Władzami Cieszyna, innymi jednostkami. Mamy coraz lepiej prezentującą się remizę, wyszkolonych, chętnych do działania i niesienia pomocy druhów, najnowocześniejszy sprzęt. Jest tylko jedna sprawa, która stała się przysłowiową łyżką dziegciu w beczce miodu – to mianowicie ciągle niedziałający system powiadamiania, dzięki któremu możemy w ogóle wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych. Jest to problem, który mnie bardzo bulwersuje, ponieważ w 21 wieku, kiedy praktycznie każdy z nas korzysta z urządzeń wykorzystujących fale radiowe, taka instytucja jak straż pożarna nie potrafi korzystać z tego dobrodziejstwa. Dlatego zwracam się tu do Pana Burmistrza, do przedstawicieli PSP oraz naszej radnej aby pomogli nam rozwiązać ten problem, poruszyli odpowiednie instytucje abyśmy mogli ten problem przede wszystkim zdiagnozować i zaradzić mu, chcemy być powiadamiani przez centrum powiadamiania w Ustroniu w należyty sposób. My chcemy pomagać ludziom, po to istnieje straż, a obecnie te działania są bardzo mocno ograniczone. Tak więc jeszcze raz powtarzam to jest jedyna sprawa, która bardzo mocno mnie bulwersuje, z resztą myślę że nie tylko mnie ale wszystkich druhów. SZANOWNI DRUHOWIE To co w okresie sprawozdawczym udało nam się zrobić na rzecz rozwoju i umacniania naszej jednostki zawdzięczamy zaangażowaniu i pracy większości naszych druhów. Ta chwalebna postawa na rzecz służenia w potrzebie drugiemu człowiekowi godna jest popularyzowania i gorących słów podziękowania. Przede wszystkim dziękuję druhom, którzy udzielali się społecznie na rzecz naszej jednostki. Na szczególne podziękowania zasługują przede wszystkim druhowie: Ryszard Raszka, Łukasz Kabiesz, Przemysław Kabiesz, Zdzisław Gabryś, Grzegorz Gabryś, Paweł Matloch, Andrzej Farana, Martyna Pieczonka,Bolesław Rybka, Sławomir Urbaczka, Piotr Konieczny . Są jeszcze druhowie którym dziękuję a ich nie wymieniłem, Dziękuję także członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej . Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem naszych przełożonych tj. Zarządowi Miejskiemu za udzieloną w różnych formach pomoc materialną, finansową i merytoryczną. Dziękuje również Komendzie Powiatowej PSP za pomoc w zakresie szkoleń członków OSP. Dziękuje serdecznie władzom samorządowym miasta Cieszyn, Panu Burmistrzowi za przyznane środki finansowe na rzecz zapewnienia gotowości bojowej. Dziękuję sponsorom, którzy w jakikolwiek sposób wspierają naszą organizację a także mieszkańcom naszej dzielnicy których wsparcie jest szczególnie widoczne w czasie akcji „kalendarzowej”. Dziękuję serdecznie Kołu Gospodyń Wiejskich działającemu w dzielnicy Marklowice, bez którego pewnie dzisiejsze zebranie, festyny, bale i inne imprezy nie mogły by się odbyć. Jesteście Panie dla nas strażaków ogromnym wsparciem. Gorące podziękowanie składam na ręce Pani Prezes Ireny Rybki. Mam nadzieję, że dalsza współpraca z władzami miasta, radnymi oraz innymi organizacjami będzie nadal przebiegać tak pomyślnie jak do tej pory, zwłaszcza że obecnie oprócz sympatyzującego z nami Burmistrza mamy naszą własną radną, która mam nadzieję także będzie nas wspierać. I nim podziękuję za uwagę, chciałbym wyrazić jeszcze jedne słowa podziękowania. Będą to szczególne słowa podziękowania, podziękowania za wzorową służbę, Tak się składa że wraz z końcem kadencji obecnego zarządu kończy z nim współpracę nasz długoletni skarbnik druh Leon Matloch. Z tego miejsca chciałbym druhowi serdecznie podziękować za pracę w zarządzie tak pod moim kierownictwem jak i pod kierownictwem innych prezesów przede mną. Chciałbym zapewnić że druha praca nie poszła na marne i te wszystkie sukcesy które wymieniłem są w dużej mierze druha zasługą. Zawsze miałem do druha Matlocha 100% zaufanie dlatego tym trudniej jest mi przyjąć do wiadomości, że druha już w nowym zarządzie nie będzie. Chciałbym prosić wszystkich zgromadzonych abyśmy podziękowali druhowi skarbnikowi brawami na stojąco. Serdecznie Dziękuję Za Uwagę.

Komentowanie wyłączone.