Nowy Zarząd w OSP Cieszyn-Marklowice.

W wyniku wyborów wybrany został nowy Zarząd w OSP Cieszyn-Marklowice w składzie:
Prezes: Maciej Gola
Wiceprezes: Tomasz Turoń
Naczelnik: Ryszard Raszka
Z-ca Naczelnika: Przemysław Kabiesz
Sekretarz: Czesław Urbaczka
Skarbnik: Piotr Konieczny
Gospodarz: Dawid Chudyk
Kronikarz: Zdzisław Gabryś
Członek Zarządu: Bogusław Pieczonka

.
Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący : Andrzej Farana
Sekretarz: Bolesław Rybka
Członek: Leon Matloch

Komentowanie wyłączone.