Zebranie Walne 2018 r.

W dniu 17 lutego godz. 1700 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Cieszyn Marklowice za rok 2017. Przybyli licznie członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście w osobach Przewodnicząca Rady  Miasta Cieszyna pani Gabriela Staszkiewicz .Wiceprezes- ZOSP RP w Cieszynie Paweł Przybyło,komendant   ZOSP RP Cieszyn  Grzegorz Sroczyk. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie pani Anna Staniek-Pocha oraz Przewodnicząca KGW pani Róża Bielesz. Prezes Maciej Gola przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017.Po załatwieniu spraw formalnych i udzieleniu absolutorium głos zabrali zaproszeni goście.Po uchwaleniu planu pracy na rok 2018 nastąpiła ceremonia odznaczenia zasłużonych druhów odznaką za wysługę lat.
  • 25 lat -Piotr Konieczny, Bogdan Pieczonka,  Kazimierz Bielesz .
  • 20 lat -Łukasz Kabiesz, Przemysław Kabiesz, Jan Turoń, Tomasz  Turoń
  • 15 lat -Jerzy Czudek, Andrzej Farana, Maciej Gola, Paweł Matloch, Sławomir Urbaczka.
  • 10 lat-Ryszard Gabryś, Tadeusz Stańczyk
  • 5 lat-Patryk Bocek, Dawid Chudyk, Grzegorz Gabryś.
 

Komentowanie wyłączone.