Fundusze

STRAŻACY BEZ GRANIC

    HASICI BEZ HRANIC

 

      Nasza jednostka z Cieszyna-Marklowic bierze udział w międzynarodowym Projekcie Europejskim pod nazwą „STRAŻACY BEZ GRANIC”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

Partnerami Projektu są: Gmina Cieszyn - Partner Wiodący oraz miasto Czeski Cieszyn i gmina Kocobędz.

 

      Projekt ma na celu zbliżenie i zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski i Republiki Czeskiej. Dzięki temu możemy razem się szkolić, wymieniać doświadczenia, poznawać teren potencjalnych akcji ratowniczo gaśniczych po obu stronach rzeki Olzy.

      W ramach projektu w 2014 roku odbędą się polsko-czeskie ćwiczenia zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie.

      Zwieńczeniem projektu jest zakup 4 nowych wozów bojowych, które trafią do jednostek w Czechach i w Polsce.

Miło nam poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie-Marklowicach jest jednym z beneficjentów tego projektu i do naszej jednostki trafi nowy średni wóz bojowy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

www.cz-pl.eu

 

Komentowanie wyłączone.