Obchody 90 lat OSP Cieszyn-Marklowice

W dniu 7 lipca 2018 r.Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn-Marklowice świętowała jubileusz 90 -lecia powstania jednostki .Po zbiórce jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i gości  przy strażnicy na czele z orkiestrą dętą pod batutą pana Przywary nastąpił uroczysty przemarsz do Kościoła pw. św. Jana Sankandra. W kościele zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne w intencji strażaków..Słowem Bożym służyli Ks. dr Karol Mozor oraz Ks. Janusz Sikora.     Na płycie kościelnej odbył się apel strażacki, podczas którego nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i złożenie raportu  .Prezes OSP Cieszyn Marklowice Dh. Maciej Gola przywitał zaproszonych gości oraz jednostki OSP i przedstawił krótki rys historyczny naszej jednostki. W trakcie uroczystego apelu z okazji 90 -lecia  OSP członek Oddziału Wojewódzkiego OSP RP druh  Krzysztof Czakon w asyście Prezesa  Zarządu Oddziału Miejskiego  OSP w Cieszynie Czesława Drabczyński wręczył druhom naszej jednostki medale i odznaki: Medale,, Za Zasługi Dla Pożarnictwa”    Srebrne: Dh Przemysław Kabiesz, Dh Jan Turoń .Brązowy: Dh. Andrzej Farana Odznakę ,,StrażakWzorowy” Otrzymali :Dh Patryk Bocek, Dh.  Grzegosz   Gabryś, Dh. Tadeusz Stańczyk. W trakcie tej uroczystości   wręczono także druhnom i druhom z innych jednostek OSP z miasta Cieszyna .Następnie wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego pani Sylwia Cieślar wręczyła przyznane przez Sejmik Śląski  Odznaki Honorowe ,,Za Zasługi dla Województwa Ślaskiego” Złotą odznakę otrzymali: Jednostka OSP w Cieszynie Marklowicach, Dh.Czesław Drobczyński  z OSP C-n Pastwiska ,Dh.Leon Matloch z OSP C-n Marklowice .Srebrną odznakę otrzymali: Dh .Paweł Przybyło z OSP C-n Bobrek,  Dh.Ryszard Raszka z OSP C-n Marklowice ,Dh. Czesław Urbaczka z OSP C-n Marklowice.  Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego  OSP w Cieszynie Czesław  Drobczyński w asyście Pawła  Przybyło wręczyli odznaczenia  ,,Za wysługę lat ‘najstarszym druhom naszej jednostki OSP  : Dh Bolesław Rybka -50 lat, Dh Leon Matloch -45 lat, Dh Bronisław Stojak -40 lat Dh Paweł Turoń – 40 lat,Dh Zdzisław Gabryś -35 lat ,Dh Ryszard Raszka -  35 lat,  Dh Czesław Urbaczka – 35 lat Tego dnia nie zabrakło również przemówień okolicznościowych. Obchodzącym jubileusz gratulacje oraz podziękowania za ofiarną służbę złożyli : członek Oddziału Wojewódzkiego OSP RP druh  Krzysztof Czakon ,Burmistrz Cieszyna pan Ryszard Macura, Przewodnicząca Rady Miasta Cieszyna pani Gabriela Staszkiewicz .W  imieniu komendanta Państwowej Straży Pożarnej Kapitan Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie Marek Szalbot, oraz Prezes  Zarządu Oddziału Miejskiego  OSP w Cieszynie Czesław Drabczyński .Po zakończeniu uroczystości i uformowaniu szyku udano się do strażnicy gdzie odbył się festyn strażacki. Zdjęcia z obchodów 90- lecia  OSP Cieszyn –Marklowice można oglądać na stronie; http://www.cieszyn.pl/?p=articlesShow&iArticle=10149  

Jubileusz 90-lat OSP Cieszyn-Marklowice

Zawody 2018 rok 1 miejsce OSP Cieszyn -Marklowice

Dnia 23-06-2018 r. Odbyły się Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze na obiekcie sportowym w Goleszowie.  Nasza jednostka zajęła I MIEJSCE na Miejskich Zawodach Sportowo Pożarniczych drugi raz z rzędu.Gratulacje

Jubileusz 90-lecia OSP Cieszyn-Marklowice

Obchody 90 - lecia założenia OSP Cieszyn Marklowice. Program jubileuszu:
  • 13:15-  Zbiórka przy OSP Cieszyn-Marklowice
  • 13:30 – Przemarsz do Kościoła pw. św. Jana Sarkandra.
  • 14:00 – Msza Ekumeniczna w Kościele pw. św. Jana Sarkandra.
  • 15:00 – Uroczysty apel strażacki .
  • 16:30 – Pokaz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Zapraszamy na festyn strażacki – wstęp wolny, bufet obficie zaopatrzony, domowe wypieki Koła Gospodyń Wiejskich, lane piwo, grill.

Obchody Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja delegacja naszej jednostki OSP Cieszyn-Marklowice wzięła udział w obchodach Konstytucji  3 Maja na Cieszyńskim Rynku. Po odśpiewanie hymnu państwowego  okolicznościowe przemówienie Przewodniczącej Rady Miejskiej Cieszyna Pani Gabrieli Staszkiewicz. Następnie nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje pod tablicą pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego . Następnie przemarsz pod Pomnik  Legionistów – złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz pod tablicą pamiątkową Józefa Piłsudskiego - ul. Głęboka  

Zebranie Walne 2018 r.

W dniu 17 lutego godz. 1700 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Cieszyn Marklowice za rok 2017. Przybyli licznie członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście w osobach Przewodnicząca Rady  Miasta Cieszyna pani Gabriela Staszkiewicz .Wiceprezes- ZOSP RP w Cieszynie Paweł Przybyło,komendant   ZOSP RP Cieszyn  Grzegorz Sroczyk. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie pani Anna Staniek-Pocha oraz Przewodnicząca KGW pani Róża Bielesz. Prezes Maciej Gola przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017.Po załatwieniu spraw formalnych i udzieleniu absolutorium głos zabrali zaproszeni goście.Po uchwaleniu planu pracy na rok 2018 nastąpiła ceremonia odznaczenia zasłużonych druhów odznaką za wysługę lat.
  • 25 lat -Piotr Konieczny, Bogdan Pieczonka,  Kazimierz Bielesz .
  • 20 lat -Łukasz Kabiesz, Przemysław Kabiesz, Jan Turoń, Tomasz  Turoń
  • 15 lat -Jerzy Czudek, Andrzej Farana, Maciej Gola, Paweł Matloch, Sławomir Urbaczka.
  • 10 lat-Ryszard Gabryś, Tadeusz Stańczyk
  • 5 lat-Patryk Bocek, Dawid Chudyk, Grzegorz Gabryś.
 

Zebranie Walne 2018 roku Jubileuszowym 90 lat.

Zarząd OSP Cieszyn-Marklowice zaprasza członków oraz sympatyków na uroczyste zebranie sprawozdawcze(walne) które odbędzie się dnia 17 luty 2018 roku o godz. 17 przy ulicy Zagrodowej 2

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Skoczowie

Nasza jednostka OSP Cieszyn- Marklowice wzięła udział w powiatowych zawodach sportowo -pożarniczych w Skoczowie i zajęła miejsce w drugiej dziesiątce.Gratulacje.
  Dnia 9.09.2017r. Odbyły się Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Cieszynie.  Nasza jednostka zajęła I MIEJSCE na Miejskich Zawodach Sportowo Pożarniczych oraz zdobyła Puchar Komendanta Miejskiego OSP za najlepszy czas w ćwiczeniu bojowym. Jedziemy na Zawody na szczeblu powiatowym. Zawody odbędą się w Skoczowie. .   Zawody 3 2017Zawody 12017Zawody 2017Zawody 4 2017Zawody 5 2017Zawody 2 2017

Otwarcie placu zabaw

12 sierpnia 2017 r. Oficjalne otwarcie Placu Zabaw dla dzieci wybudowanego z ramach budżetu obywatelskiego przy naszej jednostce OSP . Kopia (2) plac zabaw