Walne zebranie 2015 r.

W dniu 28.02.2015 w naszej jednostce odbyło się przedostatnie w tej kadencji Walne Zebranie Sprawozdawcze. O wyznaczonej godzinie w sali naszej remizy tłumnie stawili się druhowie aby wspólnie wysłuchać sprawozdań Zarządu z działalności za miniony okres tj. rok 2014 oraz planów na rok bieżący. Zarząd jednostki reprezentowany w sprawozdaniu przez dh Prezesa Tomasza Turonia zaliczył ubiegły rok do najlepszych w historii OSP w Cieszynie-Marklowicach. Największy sukces to pozyskanie fabrycznie nowego średniego wozu bojowego marki IVECO, w ramach Unijnego Projektu " Strażacy bez granic - Hasici bez Hranic" realizowanego wspólnie z jednostkami z Republiki Czeskiej. Tym samym udało nam się nawiązać współpracę z czeskimi jednostkami SDH Chotebuz oraz SDH Zpupna Lhota Podobora. Nasi czescy przyjaciele przybyli na Walne Zebranie pod przewodnictwem Starosty Gminy Chotebuz Pana Martina Pinkasa. Stronę polską reprezentowali zaproszeni goście Burmistrz Miasta Cieszyna - Ryszard Macura Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Cieszynie - dh Czesław Drobczyński Komendant Miejski ZOSP RP w Cieszynie - dh Grzegorz Sroczyk Radna Rady Miejskiej Miasta Cieszyna - Gabriela Staszkiewicz V-ce Prezes Zarządu KGW w Cieszynie-Marklowicach - Róża Bielesz Wyjątkowości naszemu zebraniu nadał też fakt przyjęcia w szeregi braci strażackiej nowej członkini naszej jednostki - dh Martyny Pieczonki. Prezes Tomasz Turoń wyraził nadzieję, że to właśnie od Pani Martyny zacznie się budowanie kobiecej drużyny pożarniczej w OSP Cieszynie-Marklowicach. Na zebraniu był także poruszany problem niedziałającego systemu powiadamiania, dzięki któremu strażacy mogą wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych. Po burzliwej dyskusji Pan Burmistrz jak i Pani Radna oraz Pan Prezes Drobczyński zapewnili nas o chęci zajęcia się tą sprawą i szybkim zdiagnozowaniu problemu. Wszystkim Gościom i druhom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Walne 2015 r.

Zarząd OSP Cieszyn-Marklowice zaprasza członków oraz sympatyków na zebranie sprawozdawcze które odbędzie się  dnia 28 luty 2015 roku o godz. 17

Informacja

Konsultacje z dnia 5.12.2015 w Starostwie Powiatowym ws przebudowy ul. Frysztackiej zostały odwołane
Na zaproszenie Sekcji Historii Regionu przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w  dniu 22 listopada 2014 w Czeskin Cieszynie odbyło się Seminarium poświęcone upamiętnieniu 100 rocznicy powstania  Związku Krajowego Ochotniczych  Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim. Po przywitaniu Gości przez pana Stanisława Gawlika  nastąpiło odczytanie Listu Prezesa Zarządu Głównego O.S.P. RP Waldemara Pawlaka Prezentacja Publikacji Dr.Stanisława  Zahradnika „Pożarnictwo Polskie na Zaolziu” Przedstawił pan dr.inż. Stanisław Gawlik. Pan Józef Jendrisak  przedstawił opracowanie „Dobrowolne zrzeszenie strażaków w Czechach” Po krótkiej przerwie głos zabrał Zdzisław Wigłasz z OSP Bobrek który zaprezentował opracowanie Henryka Kokotka pod tytułem: Rola działalność  OSP w  Polsce z wypukleniem Śląska Cieszyńskiego W dyskusji ze strony polskiej zabrali głos prezes Zarządu Powiatowego w Cieszynie Rafał Glajcar oraz członek OSP Pogwizdów Czesław Sztuchlik.Po zakończeniu seminarium na zaproszenie właściciela muzeum  udaliśmy się na zwiedzanie. Muzeum mieści się przy ulicy Ostrawskiej 66 w Czeskim Cieszynie  

Uroczyste zakończenie projektu Strażacy bez Granic

W minioną niedzielę 19 października 2014 roku na cieszyńskim  rynku miało miejsce uroczyste zakończenie projektu „STRAŻACY BEZ GRANIC“ – „HASIČI BEZ HRANIC“ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trans granicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.Zaprezentowały się samochody pożarnicze z  miasta Cieszyna ,Czeskiego Cieszyna oraz z gminy Kocobęć. W ramach projektu strażacy z OSP Bobrek, OSP Marklowice otrzymali dwa średnie samochody pożarnicze.

Ćwiczenia – 20 września 2014

W dniu 20 września 2014 r. na obiekcie  przy ulicy Motokrosowej odbyły się ćwiczenia ramach projektu „STRAŻACY BEZ GRANIC“ - „HASIČI BEZ HRANIC“ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trans granicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP z miasta Cieszyna oraz z Czeskiego Cieszyna i Kocobędza. Nasza jednostka jako jeden z beneficjentów tego programu otrzymała  nowy samochód pożarniczy.

Festyn Strażacki 2014

festyn2014

Przekazanie samochodu pożarniczego

17 maja w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego marki IVECO dla naszej jednostki OSP Cieszyn-Marklowice.    

Zmiana miejsca obchodów Dnia Strażaka – 17 maj

Ze względu na opady intensywne deszczu, obchody zostały przeniesione z Cieszyńskiego rynku na Halę Widowiskowo-Sportową MOSiR w Cieszynie przy ul. Sportowej 1.  Nabożeństwo ekumeniczne odbędzie o 10:30 w Kościele Jezusowym jak zaplanowano.

17 maja – Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

 

Serdecznie zapraszamy na Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w ramach których zostanie przekazany  samochód pożarniczy dla naszej jednostki OSP.

17 maja - Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Program uroczystości:

10.00        Zbiórka uczestników i zaproszonych gości na Rynku w Cieszynie 10.30        XIII Ekumeniczne Spotkanie Strażaków w Kościele Jezusowym 12.00        Uroczysty apel strażacki

               - złożenie raportu                - podniesienie flagi państwowej na maszt                - przemówienia okolicznościowe                - poświęcenie i przekazanie samochodów pożarniczych                - wręczenie odznaczeń i wyróżnień                - przemówienia gości

               - defilada strażacka

14.00       Piknik strażacki                - koncert Orkiestry Dętej OSP Mykanów                - występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej                - Spotkanie z Balladą                - koncert zespołu "De Facto" - muzyka dla wszystkich 22.00       Pokaz sztucznych ogni.