Nowy Zarząd w OSP Cieszyn-Marklowice.

W wyniku wyborów wybrany został nowy Zarząd w OSP Cieszyn-Marklowice w składzie: Prezes: Maciej Gola Wiceprezes: Tomasz Turoń Naczelnik: Ryszard Raszka Z-ca Naczelnika: Przemysław Kabiesz Sekretarz: Czesław Urbaczka Skarbnik: Piotr Konieczny Gospodarz: Dawid Chudyk Kronikarz: Zdzisław Gabryś Członek Zarządu: Bogusław Pieczonka . Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący : Andrzej Farana Sekretarz: Bolesław Rybka Członek: Leon Matloch

Walne 27-02-2016 r.

W dniu 27.02.2016 o godz. 16:00 w naszej jednostce rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Dh Prezes Tomasz Turoń przedstawił dokonania Zarządu OSP w ostatnim roku jak i w mijającej kadencji. Do najważniejszych sukcesów zaliczył pozyskanie fabrycznie nowego wozu bojowego marki Iveco, powstanie nowej kuchni wraz z zakupem najnowocześniejszego profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego, wymianę drzwi wejściowych, okien w pomieszczeniach garażowych, zaadaptowanie pomieszczeń na biuro zarządu oraz szatnię dla druhów, zakup garażu blaszanego, założenie strony internetowej oraz zaistnienie w mediach społecznościowych, pozyskanie wysokowydajnej pompy. Ostatni rok był dużo bardziej spokojny, pozyskaliśmy lekki wóz bojowy marki Lublin oraz w czynie społecznym wybudowaliśmy płot. Jak podkreślił Prezes te wszystkie sukcesy zawdzięczamy ciężkiej pracy całego zarządu, druhów jednostki ale także wzorowej współpracy z władzami miasta oraz Zarządem Miejskim ZOSP RP. Na uwagę zasługuje też fakt świetnej współpracy naszej jednostki z Kołem Gospodyń Wiejskich w Cieszynie -Marklowicach. Pozdrawiamy Wszystkich Członków i  Sympatyków Straży! Przemówienie Prezesa OSP Tomasza Turonia Sprawozdanie z działalności Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Marklowicach za rok 2015 oraz minioną kadencję Czytaj dalej...

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016 r.

Zarząd OSP Cieszyn-Marklowice zaprasza członków oraz sympatyków na zebranie sprawozdawczo -wyborcze które odbędzie się  dnia 27 luty 2016 roku o godz. 16 przy ulicy Zagrodowej 2

Zawody sportowo-pożarnicze Cieszyn 2015 rok

W dniu 5-09-2015 roku odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP miasta Cieszyna. 1 miejsce zdobyła OSP Cieszyn-Bobrek.2 miejsce OSP Cieszyn-Mnisztwo .3 miejsce OSP Cieszyn-Marklowice. Następne miejsca OSP Cieszyn-Krasna,OSP Cieszyn- Boguszowice,OSP Cieszyn-Pawtwiska. Na zawodach rejonowych nasze miasto będą reprezentować jednostki OSP Cieszyn-Bobrek,OSP Cieszyn-Mnisztwo.    

Most wodny 2015 rok.

W dniu 17 lipca 2015 r jednostki straży z miasta Cieszyna oraz z Czeskiego Cieszyna uczestniczyły w uroczystości upamiętniającą 45  rocznicę  tragicznie zmarłych  strażaków w czasie powodzi. Na ich cześć organizowany jest" Most Wodny"

Festyn Strażacki 2015

Zarząd OSP Cieszyn Marklowice serdecznie zapraszana festyn  

Uroczystości 145 lat OSP Cieszyn-Bobrek

W dniu 30-05-2015  OSP Cieszyn-Bobrek odchodziła 145 lecie powstania jednostki OSP. W czasie uroczystości dokonano przekazania oraz poświęcenia nowego samochodu  pożarniczego.Na uroczystości naszą jednostkę OSP reprezentował poczet sztandarowy oraz grupa druhów z Prezesem Tomaszem Turoniem.

Walne zebranie 2015 r.

W dniu 28.02.2015 w naszej jednostce odbyło się przedostatnie w tej kadencji Walne Zebranie Sprawozdawcze. O wyznaczonej godzinie w sali naszej remizy tłumnie stawili się druhowie aby wspólnie wysłuchać sprawozdań Zarządu z działalności za miniony okres tj. rok 2014 oraz planów na rok bieżący. Zarząd jednostki reprezentowany w sprawozdaniu przez dh Prezesa Tomasza Turonia zaliczył ubiegły rok do najlepszych w historii OSP w Cieszynie-Marklowicach. Największy sukces to pozyskanie fabrycznie nowego średniego wozu bojowego marki IVECO, w ramach Unijnego Projektu " Strażacy bez granic - Hasici bez Hranic" realizowanego wspólnie z jednostkami z Republiki Czeskiej. Tym samym udało nam się nawiązać współpracę z czeskimi jednostkami SDH Chotebuz oraz SDH Zpupna Lhota Podobora. Nasi czescy przyjaciele przybyli na Walne Zebranie pod przewodnictwem Starosty Gminy Chotebuz Pana Martina Pinkasa. Stronę polską reprezentowali zaproszeni goście Burmistrz Miasta Cieszyna - Ryszard Macura Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Cieszynie - dh Czesław Drobczyński Komendant Miejski ZOSP RP w Cieszynie - dh Grzegorz Sroczyk Radna Rady Miejskiej Miasta Cieszyna - Gabriela Staszkiewicz V-ce Prezes Zarządu KGW w Cieszynie-Marklowicach - Róża Bielesz Wyjątkowości naszemu zebraniu nadał też fakt przyjęcia w szeregi braci strażackiej nowej członkini naszej jednostki - dh Martyny Pieczonki. Prezes Tomasz Turoń wyraził nadzieję, że to właśnie od Pani Martyny zacznie się budowanie kobiecej drużyny pożarniczej w OSP Cieszynie-Marklowicach. Na zebraniu był także poruszany problem niedziałającego systemu powiadamiania, dzięki któremu strażacy mogą wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych. Po burzliwej dyskusji Pan Burmistrz jak i Pani Radna oraz Pan Prezes Drobczyński zapewnili nas o chęci zajęcia się tą sprawą i szybkim zdiagnozowaniu problemu. Wszystkim Gościom i druhom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Walne 2015 r.

Zarząd OSP Cieszyn-Marklowice zaprasza członków oraz sympatyków na zebranie sprawozdawcze które odbędzie się  dnia 28 luty 2015 roku o godz. 17

Informacja

Konsultacje z dnia 5.12.2015 w Starostwie Powiatowym ws przebudowy ul. Frysztackiej zostały odwołane