Na zaproszenie Sekcji Historii Regionu przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w  dniu 22 listopada 2014 w Czeskin Cieszynie odbyło się Seminarium poświęcone upamiętnieniu 100 rocznicy powstania  Związku Krajowego Ochotniczych  Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim. Po przywitaniu Gości przez pana Stanisława Gawlika  nastąpiło odczytanie Listu Prezesa Zarządu Głównego O.S.P. RP Waldemara Pawlaka Prezentacja Publikacji Dr.Stanisława  Zahradnika „Pożarnictwo Polskie na Zaolziu” Przedstawił pan dr.inż. Stanisław Gawlik. Pan Józef Jendrisak  przedstawił opracowanie „Dobrowolne zrzeszenie strażaków w Czechach” Po krótkiej przerwie głos zabrał Zdzisław Wigłasz z OSP Bobrek który zaprezentował opracowanie Henryka Kokotka pod tytułem: Rola działalność  OSP w  Polsce z wypukleniem Śląska Cieszyńskiego W dyskusji ze strony polskiej zabrali głos prezes Zarządu Powiatowego w Cieszynie Rafał Glajcar oraz członek OSP Pogwizdów Czesław Sztuchlik.Po zakończeniu seminarium na zaproszenie właściciela muzeum  udaliśmy się na zwiedzanie. Muzeum mieści się przy ulicy Ostrawskiej 66 w Czeskim Cieszynie  

Uroczyste zakończenie projektu Strażacy bez Granic

W minioną niedzielę 19 października 2014 roku na cieszyńskim  rynku miało miejsce uroczyste zakończenie projektu „STRAŻACY BEZ GRANIC“ – „HASIČI BEZ HRANIC“ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trans granicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.Zaprezentowały się samochody pożarnicze z  miasta Cieszyna ,Czeskiego Cieszyna oraz z gminy Kocobęć. W ramach projektu strażacy z OSP Bobrek, OSP Marklowice otrzymali dwa średnie samochody pożarnicze.

Ćwiczenia – 20 września 2014

W dniu 20 września 2014 r. na obiekcie  przy ulicy Motokrosowej odbyły się ćwiczenia ramach projektu „STRAŻACY BEZ GRANIC“ - „HASIČI BEZ HRANIC“ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trans granicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP z miasta Cieszyna oraz z Czeskiego Cieszyna i Kocobędza. Nasza jednostka jako jeden z beneficjentów tego programu otrzymała  nowy samochód pożarniczy.

Festyn Strażacki 2014

festyn2014

Przekazanie samochodu pożarniczego

17 maja w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego marki IVECO dla naszej jednostki OSP Cieszyn-Marklowice.    

Zmiana miejsca obchodów Dnia Strażaka – 17 maj

Ze względu na opady intensywne deszczu, obchody zostały przeniesione z Cieszyńskiego rynku na Halę Widowiskowo-Sportową MOSiR w Cieszynie przy ul. Sportowej 1.  Nabożeństwo ekumeniczne odbędzie o 10:30 w Kościele Jezusowym jak zaplanowano.

17 maja – Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

 

Serdecznie zapraszamy na Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w ramach których zostanie przekazany  samochód pożarniczy dla naszej jednostki OSP.

17 maja - Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Program uroczystości:

10.00        Zbiórka uczestników i zaproszonych gości na Rynku w Cieszynie 10.30        XIII Ekumeniczne Spotkanie Strażaków w Kościele Jezusowym 12.00        Uroczysty apel strażacki

               - złożenie raportu                - podniesienie flagi państwowej na maszt                - przemówienia okolicznościowe                - poświęcenie i przekazanie samochodów pożarniczych                - wręczenie odznaczeń i wyróżnień                - przemówienia gości

               - defilada strażacka

14.00       Piknik strażacki                - koncert Orkiestry Dętej OSP Mykanów                - występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej                - Spotkanie z Balladą                - koncert zespołu "De Facto" - muzyka dla wszystkich 22.00       Pokaz sztucznych ogni.

Obchody Dnia Strażaka 2014 r.

 

W niedzielę 4 maja 2014 roku w naszej jednostce OSP uroczyście obchodzono dzień strażaka połączony z nabożeństwem ekumenicznym w kościele. Po zbiórce przy remizie nastąpił przemarsz do kościoła. Kazanie wygłosił Ksiądz Janusz Sikora  Z inicjatywy wiceprezesa OSP druha Bogdana Pieczonki nasza jednostka ufundowała figurkę Świętego Floriana, a poświęcenia dokonał Ksiądz proboszcz Karol Mozor.

Ćwiczenia w Chotěbuz

 

W dniu 5-4-2014 odbyły się ćwiczenia w ramach programu Strażacy bez Granic w  Chotěbuz na terenie Czech..Z Polski udział wzięły jednostki z OSP Cieszyn-Marklowice oraz OSP Cieszyn-Bobrek.

Zebranie Walne 2014

 

W dniu 8 marca o godz. 1700 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Cieszyn Marklowice za rok 2013. Przybyli licznie członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni  goście w osobach Burmistrz Miasta Cieszyna pan Mieczysław Szczurek, radny Piotr Tomica oraz prezes ZM OSP Czesław Drobczyński. Prezes Tomasz Turoń przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2013.

Po załatwieniu spraw formalnych i udzieleniu absolutorium głos zabrał Burmistrz Cieszyna Mieczysław Szczurek, który poinformował o rozstrzygnięciu przetargu w ramach programu „Strażacy bez granic” wyniku którego nasza jednostka otrzyma nowy samochód pożarniczy. Prezes Czesław Drobczyński przestawił plan obchodów uroczystości związanych z przekazaniem samochodów pożarniczych dla OSP Cieszyn Bobrek oraz OSP Cieszyn Marklowice, w dniu 17 maja 2014 na cieszyńskim rynku.

Radny Piotr Tomica podziękował za ofiarną służbę na rzecz ochrony pożarniczej i życzył sukcesów w dalszej działalności.

Po uchwaleniu planu pracy na 2014 rok i krótkiej dyskusji zakończono obrady.