Seminarium 100 rocznicy powstania Związku Krajowego OSP na Śląsku Cieszyńskim

Na zaproszenie Sekcji Historii Regionu przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w  dniu 22 listopada 2014 w Czeskin Cieszynie odbyło się Seminarium poświęcone upamiętnieniu 100 rocznicy powstania  Związku Krajowego Ochotniczych  Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim. Po przywitaniu Gości przez pana Stanisława Gawlika  nastąpiło odczytanie Listu Prezesa Zarządu Głównego O.S.P. RP Waldemara Pawlaka Prezentacja Publikacji Dr.Stanisława  Zahradnika „Pożarnictwo Polskie na Zaolziu” Przedstawił pan dr.inż. Stanisław Gawlik. Pan Józef Jendrisak  przedstawił opracowanie „Dobrowolne zrzeszenie strażaków w Czechach” Po krótkiej przerwie głos zabrał Zdzisław Wigłasz z OSP Bobrek który zaprezentował opracowanie Henryka Kokotka pod tytułem: Rola działalność  OSP w  Polsce z wypukleniem Śląska Cieszyńskiego W dyskusji ze strony polskiej zabrali głos prezes Zarządu Powiatowego w Cieszynie Rafał Glajcar oraz członek OSP Pogwizdów Czesław Sztuchlik.Po zakończeniu seminarium na zaproszenie właściciela muzeum  udaliśmy się na zwiedzanie. Muzeum mieści się przy ulicy Ostrawskiej 66 w Czeskim Cieszynie  

Komentowanie wyłączone.